Yüksek itinalı ve tam otomatik kesim tesisi

Boru radyatörlerinin son üretimine yönelik 70x11 ve 35x11 düz oval borular için tam otomatik üretim geçidi. Hattın başlangıcında, 6m'lik boruları istenilen uzunlukta doğrudan demetten (yan yana 7-8 borulardan oluşan yakl. 20-25 kat) ayıran tam otomatik bir kesim tesisi bulunmaktadır. Bu makine atık parçaları olabildiğince kısa bir süre tutmak için çeşitli uzunlukları aynı manivela üzerinde kesebilir.

Tesis, talaşsız temiz kesimli bir giyotin gibi iki boruyu eş zamanlı olarak kesen iki hidrolik kesim başlığına sahiptir. Besleme yüksek itinalı eğri dişli, dişli çubuğa sahip bir servo tahrik üzerinden gerçekleşir. Kesimden sonra borular otomatik olarak kapatma makinesine taşınır.